محطّات ثقافيّة - مركز لويس بُوزِيه لدراسة الحضارات القديمة والوسيطة

Du jeudi 6 octobre au jeudi 8 décembre 2022
de 18h00 à 19h00
Bâtiment A - 6° étage, salle Joseph Zaarour - Campus des sciences humaines